HK-072-64/ACH/19                                 

 

KOMUNIKAT NR 37/2019 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 2 LIPCA 2019 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych   w I półroczu 2019 r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełniała wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2294).

         Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie
oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

            Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o  jakości wody.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie bezzwłocznie po zmianie sytuacji związanej z jakością dostarczanej przez wodociąg Obora wody, zawiadomi o tym fakcie mieszkańców.

 

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

HK-072-7ACH/19                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 7/2019 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 8 STYCZNIA 2019 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż ostatnie badania laboratoryjne prób wody pobieranych w listopadzie i w grudniu 2018 roku z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełniała wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.,  poz. 2294).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

 

HK-072-105/AW/18                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 50/2018 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 31 października 2018 ROKU

O GODZINIE 15.00

  

                                Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie na podstawie analizy sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 29 października 2018 roku (sprawozdanie
z badań z dnia 31 października 2018 roku)

stwierdza

PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO OBORA

 

Woda spełnia wymogi pod względem mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

            Niniejszy komunikat zmienia komunikat PPIS w Lubinie nr 49/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu sieciowego Obora.

 

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

 

 

 

HK-072-103/JC/18                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 49/2018 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 19 października 2018 ROKU

O GODZINIE 15.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, że w związku ze stwierdzeniem obecności grupy coli
(1 jtk) na sieci w wodociągu sieciowym Obora przy jednoczesnym wykluczeniu występowania bakterii w wodzie podawanej do sieci na Stacji Uzdatniania Wody w dalszym ciągu obowiązuje decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda nadaje się do spożywania po jej przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Spożywanie nieprzegotowanej wody potencjalnie może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Bakterie coli są grupą bakterii naturalnie występujących w wodach naturalnych,w glebie, na roślinach oraz w jelitach ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bakterie grupy coli mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stwierdzono przekroczeń bakterii wskazujących na zanieczyszczenie kałowe: Escherichia coli i enterokoki. Obecność niewielkich ilości bakterii grupy coli przy braku innych wskaźników zanieczyszczenia kałowego, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg)
       i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

    

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

HK-072-102/JC/18                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 48/2018 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 5 października 2018 ROKU

O GODZINIE 15.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż w związku z obecnością nielicznych bakterii grupy coli w próbkach wody w dalszym ciągu obowiązuje decyzja stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda nadaje się do spożywania po jej przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Spożywanie nieprzegotowanej wody potencjalnie może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Bakterie coli są grupą bakterii naturalnie występujących w wodach naturalnych, w glebie, na roślinach oraz w jelitach ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bakterie grupy coli mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stwierdzono przekroczeń bakterii wskazujących na zanieczyszczenie kałowe: Escherichia coli i enterokoki. Obecność niewielkich ilości bakterii grupy coli przy braku innych wskaźników zanieczyszczenia kałowego, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanejz jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

    

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

 

 

HK-072-101/JC/18                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 47/2018 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 19 września 2018 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż w związku z obecnością nielicznych bakterii grupy coli w próbkach wody pobranej w dniu 12 września 2018 roku i 17 września 2018 roku na stacji uzdatniania wody w Oborze oraz na sieci stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

     Woda nadaje się do spożywania po jej przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Spożywanie nieprzegotowanej wody potencjalnie może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

    Bakterie coli są grupą bakterii naturalnie występujących w wodach naturalnych,w glebie, na roślinach oraz w jelitach ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bakterie grupy coli mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Nie stwierdzono przekroczeń bakterii wskazujących na zanieczyszczenie kałowe: Escherichia coli i enterokoki. Obecność niewielkich ilości bakterii grupy coli przy braku innych wskaźników zanieczyszczenia kałowego, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanejz jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg)
i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

    

z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Lubinie

mgr Renata Przybyło

 

 

 

 

 

HK-072-58/ACH/18                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 30/2018 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 9 lipca 2018 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

 

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych
w I półroczu 2018 r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym.

Woda spełniała wymogi obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.,  poz. 2294, z późn. zm.).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie
oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

 

 

 

 

HK-072-07/ACH/18                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 06/2018 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 11 stycznia 2018 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych w II półroczu 2017 r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełniała wymogi obowiązującego w 2017 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że wod z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

 

 

 

 

 

HK-072-62/AW/17                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 29/2017 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 18 lipca 2017 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych
w I półroczu 2017 r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie oraz
w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

 

HK-072-06/AW/17                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 06/2017 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 05 stycznia 2017 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych
w II półroczu 2016 r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie oraz
w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

HK-072-50/AW/16                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 36/2016 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 21 lipca 2016 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych
w I półroczu 2016 r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

 

HK-072-10/UM/16                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 07/2016 DLA ODBIORCÓW WODY

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 27 stycznia 2016 ROKU

O GODZINIE 14.00

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych
w II półroczu 2015r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

HK-072-46/MB/15                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 32/2015 DLA ODBIORCÓW WODY

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 17 LIPCA 2015 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z miejscowości Obora, iż badania laboratoryjne prób wody pobieranych
w I półroczu 2015r. z wodociągu sieciowego Obora, wykazały dobrą jej jakość pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

mgr Janina Szelągowska

 

HK-072-10/MB/15                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 07/2015 DLA ODBIORCÓW WODY

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 23 LUTEGO 2015 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin, województwo dolnośląskie!

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej z w/w miejscowości, iż badania laboratoryjne prób wody pobranych
w listopadzie 2014r. z wodociągu sieciowego Obora zaopatrującego w wodę miejscowość Obora, wykazały dobrą jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, że woda z wodociągu sieciowego w Oborze jest systematycznie badana przez PSSE w Lubinie.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lubinie

                                                                                                                              mgr Janina Szelągowska

 

 

HK-072-37/MB/14                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 23/2014 DLA ODBIORCÓW WODY

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 03 LIPCA 2014 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin województwo dolnośląskie.

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej w/w miejscowości, iż badania laboratoryjne prób wody pobranych w maju 2014r. w ramach monitoringu wewnętrznego producenta wody z wodociągu sieciowego Obora zaopatrującego   w wodę miejscowość Obora, wykazały dobrą jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, iż woda podawana przez Stację Uzdatniania Wody w Oborze na sieć wodociągową jest stale monitorowana przez PSSE w Lubinie.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

 

 

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie

mgr Renata Przybyło

Kierownik Sekcji Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

 

Lubin, 06 marca 2014 roku

 

HK-072-16/MB/14                                 

 

 

KOMUNIKAT NR 07/2014 DLA ODBIORCÓW WODY

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 06 MARCA 2014 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin województwo dolnośląskie.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej w/w miejscowości, iż badania laboratoryjne prób wody pobranych w lutym 2014r. z wodociągu sieciowego Obora zaopatrującego   w wodę miejscowość Obora, wykazały dobrą jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, iż woda podawana przez Stację Uzdatniania Wody w Oborze na sieć wodociągową jest stale monitorowana przez PSSE w Lubinie.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy

                                                                                                                                   Inspektor Sanitarny w Lubinie

                                                                                                                                  mgr Janina Szelągowska

 

 

 

 Lubin, 12 października 2013r.

 

HK-072-79/MB/13                                 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 40/2013 DLA ODBIORCÓW

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA  2013 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin województwo dolnośląskie.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej w/w miejscowości, iż badania laboratoryjne prób wody pobranych    we wrześniu 2013r. w ramach monitoringu wewnętrznego producenta wody z wodociągu sieciowego Obora zaopatrującego   w wodę miejscowość Obora, wykazały dobrą jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, iż woda podawana przez Stację Uzdatniania Wody w Oborze na sieć wodociągową jest stale monitorowana przez PSSE w Lubinie.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej
z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny              
w Lubinie

                                                                                                                       mgr Janina Szelągowska

 

                                                                                                                        Lubin, 25 czerwca 2013r.

 

 

HK-072-27/MB/13                                 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 5/2013 DLA ODBIORCÓW

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 25 CZERWCA 2013 ROKU

O GODZINIE 14.00

 

  

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin województwo dolnośląskie.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej w/w miejscowości, iż badania laboratoryjne prób wody pobranych   w styczniu 2013 roku przez próbkobiorcę PSSE w Lubinie oraz prób pobranych w maju 2013r.
w ramach monitoringu wewnętrznego producenta wody z wodociągu sieciowego Obora zaopatrującego   w wodę miejscowość Obora, wykazały dobrą jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, iż woda podawana przez Stację Uzdatniania Wody w Oborze na sieć wodociągową jest stale monitorowana przez PSSE w Lubinie.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej
z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie mieszkańców.

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny              
w Lubinie

                                                                                                          mgr Janina Szelągowska

 

 

 

 

Lubin, 10 października 2011 roku

HK-072-76/GR/11                                 
 
 
 

KOMUNIKAT NR 30/2010 DLA ODBIORCÓW

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

OGŁOSZONY W DNIU 10 października  2011 ROKU

O GODZINIE 14.00
 
 
 
 

       Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin województwo dolnośląskie.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej w/w miejscowości, iż badania laboratoryjne prób wody pobranych            
w miesiącu wrześniu 2011 roku z wodociągu sieciowego Obora zaopatrującego               
w wodę miejscowość Obora, wykazały dobrą jakość wody pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym.

     Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, iż woda podawana przez Stację Uzdatniania Wody w Oborze na sieć wodociągową jest stale monitorowana przez PSSE w Lubinie.

     Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi           
o tym fakcie mieszkańców.

 
 
 
 
 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny              
w Lubinie

                                                                                                               mgr Janina Szelągowska

 

 

 

 

Lubin, 18 czerwca 2010 roku
HK-072-35/GR/10                                 
 
 
 
KOMUNIKAT NR 21/2010 DLA ODBIORCÓW
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY
OGŁOSZONY W DNIU 18 czerwca  2010 ROKU
O GODZINIE 14.00
 
 
 
 
  Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Obora w gminie Lubin województwo dolnośląskie.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia odbiorców wody wodociągowej w/w miejscowości, iż badania laboratoryjne prób wody pobranych w miesiącu styczniu 2010 roku z wodociągu sieciowego Obora zaopatrującego w wodę miejscowość Obora, wykazały dobrą jakość wody pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym.
 Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie informuje, iż woda podawana przez Stację Uzdatniania Wody w Oborze na sieć wodociągową jest stale monitorowana przez PSSE w Lubinie.
Producentów, świadczeniodawców i usługodawców uznaje się za powiadomionych o dobrej jakości dostarczanej wody.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie po zmianie sytuacji związanej z jakością wody dostarczanej przez wodociąg w Oborze bezzwłocznie zawiadomi o tym fakcie mieszkańców.
 
 
 
 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 w Lubinie
mgr Janina Szelągowska

Wytworzył:
mgr Janina Szelągowska
(2018-07-09)
Udostępnił:
Andrzej Róg
(2010-06-20 16:37:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Róg
(2019-07-17 10:24:55)