Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PSSE Lubin
Herb PSSE Lubin

Czwartek 24.05.2018

zaawansowane

Informacje dla ludności

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka
Z dnia 29 listopada 2004r.
w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne
 
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktyki opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.Nr.282.poz.2814) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji „Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej „ odstąpiono od procedury kontroli czystości uczniów.
 
Procedura ta była w latach ubiegłych przeprowadzona dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i obejmowała wszystkich uczniów szkoły, a sposób jej realizacji budził wiele kontrowersji i naruszał poczucie godności uczniów, gdyż możliwości naprawcze były znikome . Dlatego obecnie nie wolno lekarzowi , pielęgniarce, ani nauczycielowi przeprowadzić kontroli czystości uczniów.
 
Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarki i higienistki szkolne w ramach profilaktyki opieki pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne , w tym w zakresie higieny osobistej .Uczniów, u których stwierdza problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny, obejmuje opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania.
 
Należy pamiętać ,że wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną.. Osoby trzecie ,czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w tym zakresie , W jakim pozwala na to prawo. Należy pamiętać ,iż nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia ucznia. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga to dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków , aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę ( Ustawa o systemie oświaty DZ.U.1996.Nr.67.poz.329.art 1 ze zmianami).
 
Zakład Medycyny Szklonej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku ,iż :
·        nie wolno publicznie ( obecności osób trzecich) sprawdzać czystości ucznia
·        decyzję o sprawdzaniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania , podejmuje pielęgniarka
·        rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem
·        pielęgniarka może dokonywać przeglądu czystości skóry i włosów , za zgoda rodziców np. z powodu nawracające wszawicy w danej klasie
 
 
·        o wynikach przeglądu informuje ucznia i rodziców
·        dyrekcja szkoły i nauczyciele nie maja prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia
·        pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informację o skali problemu na terenie szkoły
·        pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu ( np. w sytuacji ,konieczność i wykonania innych pilnych zadań w danym czasie) powinna jednak wskazać najbliższym możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców , jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości .
 
Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy
 
Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szklonym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych ,które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów , w tym także wspólne przebywanie , zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy .
 
Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku  kolonie, obozy, zielone szkoły ,itp.) lub internatu , sanatorium itp..
·        związywanie włosów lub krótki fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów ,
·        posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,
·        codzienne czesanie i szczotkowanie włosów
·        mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w tygodniu),
·        wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampon z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów ,
·        po powrocie do domu systematyczne sprawdzania czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola , szkoły lub pobytu w internacie , sanatorium itp..
 
W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze )należy zastosować dostępne w aptekach preparaty , które są skuteczne likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.
W przepadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.
 
 
Działania placówki nauczanie i wychowania
 
·        przekazywanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry i włosów u dzieci,
·        w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszawicy u niektórych dzieci , należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
·        w przypadku podejrzenia o wystąpieniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może prowadzić kontrolę czystości wśród uczniów , których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyką zdrowotną ,
·       pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informację o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci informacje dotyczące przeprowadzenia kontroli zabiegów higienicznych ,
·        w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci , rodziców , opiekunów,
·        w przypadku wystąpienia trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi(opieka społeczna) w celu udzielenia wsparcia tym rodzicom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.
 

W razie potrzeby , w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy , przewlekłe jej występowanie , trudne do rozwiązania przypadki ) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej .  


 
 
ilość odwiedzin: 338327

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X